www.52um.pl

UE to skrót od Unia Europejska, czyli związku państw Europy.

Powstała w 1993 roku należą do niej dwadzieścia trzy państwa.

Unia ma przede wszystkim zapewnić ład oraz bezpieczeństwo krajom do niej należącym jak również ma pomagać tym, które są słabsze gospodarczo lub potrzebują wsparcia finansowego.

W Unii Europejskiej obowiązującą walutą jest Euro niemniej jednak są państwa, które posługują się dwiema walutami lub też tylko jedną swoją walutą.

Tak jest w przypadku Polski, mimo iż należymy do Unii mamy swoją walutę.

Co prawda polscy politycy spierają się, co do tego czy powinniśmy zmieniać walutę należy wziąć pod uwagę, iż warunek ten będzie konieczny do spełnienia.

Unia Europejska to nie tylko rygorystyczne przepisy szczególnie dla tych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników, ale przede wszystkim wielkie możliwości i inwestycje, które zostały przez nią sfinansowane właśnie w tych wspomnianych dziedzinach.

Dzięki pokładom finansowym Unii powstało wiele miejsc pracy lub zostały wyposażone, dofinansowane, ale również spora część została przeznaczona na edukację i szkolenia w pełni finansowane.