UE

Published on :

UE to skrót od Unia Europejska, czyli związku państw Europy. Powstała w 1993 roku należą do niej dwadzieścia trzy państwa. Unia ma przede wszystkim zapewnić ład oraz bezpieczeństwo krajom do niej należącym

ONZ

Published on :

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzona 24 października 1945 roku z siedzibą w Nowym Jorku oraz biurami w Genewie, Wiedniu oraz Nairobi. Jej członkami jest sto dziewięćdziesiąt trzy państwa. Jej powstanie