Prawa europejskie to prawa wspólne dla całego kontynentu Europy można do nich zaliczyć: Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radę Europy, Konwencje Rady Europy, Paryską Kartę Nowej Europy, ONZ i Europejską Komisję Gospodarczą.

To te najbardziej znane i największe instytucje stojące na straży prawa europejskiego.

Przez lata szczególnie te wojenne państwa tworzyły związki, pakty szczególnie dla ochrony przed napaścią innych wrogo nastawionych państw.

, Pomimo iż możemy powiedzieć, że od drugiej Wojny Światowej panuje względny ład oraz pokój państwa nadal nawiązują ze sobą porozumienia by w razie jakiejkolwiek agresji reagować wspólnie, ale przede wszystkim jej zapobiegać.

Tak jest między innymi w Europie stworzony został układ sił państw europejskich ma chronić obywateli, ale ma również stać na straży by obywatele postępowali zgodnie z normami i przepisami dotyczy to również obywateli innych państw, którzy napływają każdego dnia do państw Europy i nie chodzi tutaj o turystów, ale przede wszystkim imigrantów.