Już od pierwszego momentu rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej właściciel zobowiązany jest do podejmowania szeregu kluczowych dla rozwoju firmy decyzji. Oczywiście wyjście z własnymi pomysłami poza zasięg miejscowego, dobrze znanego rynku jest decyzją bardzo trudną i musi być przemyślaną oraz popartą działaniami, o których już wspomniano.

Analiza zarówno potencjału, możliwości jak i zasad funkcjonowania rynku obcego oraz przede wszystkim wiedza są niezbędne. Ze względu, że eksportowanie powoduje napływ obcego kapitału do krajowego budżetu jest bardzo kluczową sprawą dla dobrego funkcjonowania gospodarki.

Wzrost eksportu to przecież wzrost dochodu a co za tym idzie, bardzo często, tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki globalnemu myśleniu jest to możliwe po mimo, iż na pewno nie jest łatwe.

Możliwe, że już od dawna firma rozpoczęła współzawodnictwo z innym produktami na rodzimym podwórku, a po przez wyjście na świat zwiększa szansę na zaistnienie w szerszym kręgu.