Pod pojęciem biznesplanu rozumiemy stworzenie pisemnego, opisowego, graficznego dokumentu przedstawiającego wszelkiego rodzaju wytyczne dotyczące biznesu.

Oczywiście w przypadku biznesplanu eksportowego dotyczy on działalności międzynarodowej.

Przygotowanie takowego opracowania wymaga podjęcia wcześniej wielu działań.

Przeprowadzenia przede wszystkim różnego rodzaju badań danego rynku, utworzenie całego planu marketingowego, doboru odpowiednich sposobów i metod wejścia na rynek, formy dostarczania towarów i usług.

Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest też ustalenie budżetu a także innych sposobów finansowania wszelakich inwestycji także kosztów ubezpieczenie danej działalności i co bardzo ważne terminarza realizacji wszystkich wyznaczonych celów.

Biznesplan eksportowy znacząco różni się od sporządzanego tylko na potrzeby rodzimej firmy.

Musi zawierać o wiele więcej elementów a każdy z nich jest równie ważny, ponieważ tylko całość będzie umożliwiała właściwą ekspansję na obcym rynku.