Jak podawać wino

Published on :

Jesteśmy już na przyjęciu, domówce, czy urodzinach znajomych. Przynieśliśmy ze sobą wino, jak pewnie wielu innych gości, chcemy jednak wyróżnić się czymś wśród obcych. Warto więc,

UE

Published on :

UE to skrót od Unia Europejska, czyli związku państw Europy. Powstała w 1993 roku należą do niej dwadzieścia trzy państwa. Unia ma przede wszystkim zapewnić ład oraz bezpieczeństwo krajom do niej należącym